Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy

Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi luotettavasti, turvallisesti ja läpinäkyvästi. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, kuinka keräämme ja käsittelemme asiakkaidemme, mahdollisten asiakkaidemme ja muiden liiketoimintaamme liittyvien henkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on tässä tarkoitetuin tavoin Asianajotoimisto Sivenius, Suvanto & Co Oy, toimipaikkanaan Helsinki. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelyyn liittyen tai haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, ota ystävällisesti yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteella info(at)sisulaw.fi.

1.       Kuinka keräämme henkilötietoja

“Henkilötiedot” ovat tietoja, joita voidaan käyttää sinun tunnistamiseksesi tai voidaan muutoin yhdistää sinuun. Asianajotoimistona vastaanotamme säännönmukaisesti ja käsittelemme erityyppisiä henkilötietoja liiketoimintamme yhteydessä, esimerkiksi toimeksiantoja vastaanottaessamme ja hoitaessamme ja hallinnoidessamme asiakkaidemme toimeksiantoja.

Käsittelemme pääsääntöisesti henkilötietoja, jotka olemme saaneet suoraan sinulta, esimerkiksi kun lähetät meille sähköpostia tai kommunikoit muita kanavia käyttäen tai kun osallistut järjestämäämme tapahtumaan. Saatamme myös käsitellä julkisista lähteistä saamiamme henkilötietojasi, kuten työantajasi verkkosivuilta tai henkilötietoja, jotka saamme vieraillessasi verkkosivuillamme.

Käsittelemme pääsääntöisesti seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietojasi:

 • perustiedot, kuten nimesi, yhteystietosi (sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, työnantajasi, tittelisi tai asemasi);
 • meille antamasi tiedot osallistuessasi tapaamisiin tai tapahtumiin;
 • tunnistamis- ja taustatiedot, jotka toimitat tai me keräämme osana toimeksiannon avaamismenettelyä sovellettavien Asianajajaliiton sääntöjen ja muiden sovellettavien lakien ja määräysten perusteella (esim. laki rahanpesun ja terrorismin estämisestä);
 • henkilötiedot, jotka saamme asiakkailtamme, kumppaneiltamme ja työntekijöiltämme tai näiden puolesta, tai jotka muodostuvat palvelujen tuottamisen yhteydessä;
 • muut sinuun liittyvät tiedot, jotka annat meille.

2.       Kuinka käytämme henkilötietojasi

Käytämme keräämiämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • kanssasi ja/tai edustamasi yhteisön kanssa solmitun asiakassuhteen hoitaminen ja hallinnointi, kuten toimeksiantojen hoitaminen ja palveluiden tuottaminen, mukaan lukien maksuihin, kirjanpitoon, laskutukseen ja perintään liittyvät toimet sekä näiden tukipalvelut;
 • liiketoiminnan kehittäminen ja markkinointi, kuten (i) viestintä oikeuden alan kehityksestä, tapahtumista, koulutuksesta, ja muista palveluista, joista saatat olla kiinnostunut; (ii) yhteystietojemme ylläpito; ja (iii) tilastointi ja palveluidemme ja viestintämme parantaminen, esimerkiksi keräämällä tietoa valinnoistasi verkkosivuston analyysin avulla; ja
 • täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme, mukaan lukien rahanpesun estäminen ja pakotelistatarkistukset sekä muut lakisäädännön ja viranomaismääräysten velvoitteet.
 • mikäli olet lähettänyt meille verkkosivujemme kautta tai muutoin työhakemuksen, käsittelemme saamiamme tietoja normaalissa rekrytointiprosessiamme.

3     Henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste

Kun käsittelemme henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuihin tarkoituksiin, käsittelemme tietojasi joko suostumuksellasi tai liikesuhteeseemme liittyvien oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Tietty käsittely voi perustua lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseen asianajotoimistona, kuten rahanpesun estäminen ja pakotelistatarkistukset.

4.       Kuinka jaamme ja luovutamme henkilötietojasi

Noudatamme toiminnassamme lainsäädännön ja hyvän asianajajatavan (Suomen Asianajajaliiton säännöt) edellyttämää asianajajansalassapitovelvollisuutta. Pidämme henkilötietojasi ehdottoman luottamuksellisina emmekä luovuta henkilötietojasi kolmannen osapuolen tietoon, ellei se ole tarpeen toimeksiantosi hoitamiseksi ja/tai oikeudellisten neuvojen antamiseksi. On mahdollista, että meille palveluita toimittavat yhteistyökumppanimme käsittelevät henkilötietojasi  tuottaessaan palveluita pääasiassa tietojärjestelmiemme ylläpitoon ja tukipalveluihin liittyen. Nämä yhteistyökumppanit ovat kuitenkin velvollisia käsittelemään tietoja puolestamme ainoastaan edellä mainittuihin tarkoituksiin ja ne ovat tehneet kanssamme asianmukaisen salassapitosopimuksen.

Meillä voi olla myös tarve siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten muille asianajajille, neuvonantajille sekä Asian käsittelyssä mukana oleville kolmansille osapuolille, mukaan lukien kolmannet osapuolet Euroopan unionin (“EU”) ja Euroopan talousalueen (“ETA”) ulkopuolella.

Käsittelemiämme henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos kuitenkin luovutamme henkilötietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, luovutus toteutetaan sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä asianmukaisia suojatoimia noudattaen.

Toteutamme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi luvattoman tai laittoman käsittelyn estämiseksi sekä henkilötietojesi katoamisen, tuhoutumisen sekä vioittumisen varalta sisäisten henkilötietojen käsittelyä koskevien turvallisuuskäytänteidemme mukaisesti.. Tarkistamme säännöllisesti turvallisuuskäytänteitämme ja menettelytapojamme varmistaaksemme, että järjestelmämme ovat turvalliset ja suojatut. Ainoastaan niillä henkilökuntamme jäsenillä, joiden on käsiteltävä henkilötietojasi edellä esitettyihin tarkoituksiin, on pääsy henkilötietoihisi.

5.       Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi

Henkilötietojasi säilytetään edellä mainittuihin tarkoituksiin niin kauan kuin meillä on liikesuhde tai muu yhteys tai mikäli laki muutoin niin edellyttää. Kun henkilötietojesi käsittely ei ole enää tarpeen tarkoituksiin, joihin ne on kerätty, poistamme tai anonymisoimme sinua koskevat henkilötiedot turvallisella tavalla. Saatamme säilyttää henkilötietojasi pidempään automaattisen hätätilanteiden tietojenpalautus- ja varmuuskopiointijärjestelmän edellyttämässä laajuudessa tai siinä laajuudessa kuin katsomme tiedot tarpeelliseksi oikeudellisen vaateen esittämiseksi tai puolustamiseksi kyseeseen tulevan säilytysajan kuluessa.

Säilytämme meille toimitettuja työhakemuksia kunkin rekrytointiprosessin keston ajan. Säilytämme meille oma-aloitteisesti toimitettuja työhakemuksia kuuden (6) kuukauden ajan niiden vastaanottamisesta.

6.       Oikeutesi ja niiden käyttäminen

Sinulla on oikeus:

 • pyytää kopio käsittelemistämme sinua koskevista henkilötiedoista;
 • pyytää sinua koskevien epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojen oikaisemista ja joissain tapauksissa henkilötietojesi poistamista;
 • pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä; ja
 • saada, tiettyjen edellytysten mukaisesti, henkilötietojesi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on lisäksi nimenomainen oikeus pyytää meitä olemaan lähettämättä sinulle mitään markkinointimateriaalia.

Ottanet huomioon, että jos rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tai lopetamme sen, voi se johtaa siihen, että emme enää voi edellä kuvatuin tavoin lähettää sinulle viestejä tai kutsuja.

Jos katsot, että sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiasi on rikottu, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto).

7.       Päivitykset

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty toukokuussa 2018. Varaamme oikeuden tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen kulloinkin vastaamaan muuttuvia lakisääteisiä vaatimuksia tai käsittelykäytäntöjämme.