Siirry sisältöön
Lakiasiantuntijamme
Ota yhteyttä

Palvelut

Liikejuridiikkaa asiantuntemuksella

Tarjoamme asiantuntevaa ja sitoutunutta palvelua asiakkaillemme useilla eri toimialoilla. Erikoisosaamistamme ovat muun muassa sopimusoikeus, yhtiöoikeus, vahingonkorvausoikeus, energia- ja ympäristöoikeus, immateriaali- ja teknologiaoikeus sekä rakentamis- ja kiinteistöjuridiikka.

Olemme toimineet monipuolisesti muun muassa yritysjärjestelyihin, pääomasijoituksiin, rakennusurakoihin sekä julkisiin hankintoihin liittyvien kysymysten parissa. Toimistollamme on myös pitkä kokemus vaativista liike-elämän oikeudenkäynneistä ja välimiesmenettelyistä.

Palvelemme lisäksi yksityishenkilöitä esimerkiksi asuntokauppaan, rakentamiseen ja asunto-osakeyhtiöihin liittyvissä kysymyksissä sekä avioliitto-, perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

Meillä on laaja kokemus eri toimialojen oikeudellisista kysymyksistä

Eläkevakuuttaminen | Energiateollisuus | Informaatioteknologia ja palvelut | Logistiikka | Metsäteollisuus | Markkinointi ja media | Rahoitus- ja sijoitustoiminta | Rakentaminen, kiinteistöt ja ympäristöpalvelut | Terveydenhuolto ja lääketeollisuus | Teollisuustuotanto ja teollisuuden palvelut | Tukku- ja vähittäiskauppa | Vakuutustoiminta | Viihde ja urheilu

Erityisalueemme

Tarjoamme kattavat palvelut yhtiöoikeuden eri alueilla yrityksen perustamisesta niiden toiminnan päättymiseen. Olemme erikoistuneet myös yritysjärjestelyihin ja rahoitukseen.

Liike-elämän eri sopimusten neuvotteleminen, laatiminen ja sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen ovat keskeinen osa työtämme.

Meillä on laaja kokemus kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvistä toimeksiannoista. Asiakkainamme on sekä rakennusliikkeitä että rakennuttajia, joita asiantuntijamme neuvovat mm. urakkasopimuksiin liittyen, mutta myös eri riidanratkaisumenettelyissä.

Toimistollamme on pitkä ja monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökauppoihin sekä kiinteistönvälitykseen liittyvistä toimeksiannoista.

Edustamme merkittäviä vakuutusalalla toimivia yhtiöitä ja näiden asiakkaita. Hoitamamme toimeksiannot liittyvät muun muassa vakuutuskorvauksiin ja henkilövahinkoihin.

Toimimme eläkesäätiöiden ja kassojen oikeudellisina neuvonantajina sekä hoidamme eläkesäätiöiden ja eläkekassojen selvitysmenettelyjä.

Olemme toimineet neuvonantajina sähkön tuottamiseen ja jakeluun liittyvissä sopimus- ja yritysjärjestelyissä sekä ydinvoimaan ja kaasuun liittyvissä projekteissa. Olemme myös olleet mukana tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevissa hankkeissa.

Työoikeuteen erikoistuneet lakimiehemme tarjoavat korkealaatuisia palveluita yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Palvelumme kattavat työ- ja johtajasopimusten laadinnan sekä työ- tai toimisuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit. Olemme erikoistuneet myös yhteistoimintamenettelyihin sekä yritystoiminnan uudelleen järjestelyihin liittyviin työoikeudellisiin asioihin.

Neuvomme ja palvelemme asiakkaitamme liiketoimintaympäristön muutoksissa mm. immateriaalioikeuksien suojaan, ICT-hankintoihin sekä tieto- ja yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa.

Toimistollamme on pitkä kokemus sekä konkurssipesien pesänhoidosta että yrityssaneerausmenettelyssä olevien yhtiöiden selvittäjänä/valvojana toimimisesta. Toimimme edellä mainituissa asioissa sekä velkojien että taloutensa tervehdyttämiseen pyrkivien yritysten neuvonantajina.

Avustamme asiakkaitamme useissa kilpailuoikeuteen ja julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Markkinointioikeuden alalla edustamme merkittäviä kansainvälisiä jälleenmyyntiketjuja markkinointitoimenpiteiden suunnittelussa ja arvioimisessa.

Sivenius, Suvanto & Co:n ydinosaamisaluetta ovat vaativat tuomioistuinprosessit yleisissä tuomioistuimissa, hallinto- ja erikoistuomioistuimissa sekä välimiesmenettelyissä. Asianajajamme toimivat säännöllisesti myös välimiehinä.

Avustamme yksityishenkilöitä kaikissa heidän asioissaan, mutta erityisiä vahvuuksiamme ovat asuntokauppaan, rakentamiseen, asunto-osakeyhtiöihin sekä avioliitto-, perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät kysymykset.

Edustamme mainostoimistoja, markkinointiviestinnän ja elokuva-alan toimijoita sekä mediataloja. Asiakkainamme on myös kilpaurheiluseuroja.